Περιλήψεις Εργασιών

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εργασιών έληξε. Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη,
    θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου.