Τόπος


titania-1 titania-2

Ξενοδοχείο “Titania”
Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 106 78
Τηλ. 210 33 26 000
Fax. 210 33 00 700
email: titania@titania.gr
web: www.titania.gr